Associació constituida el dia 13 d'octubre de 2011, inscrita en el registre d'Associacions de la Generalitat a la Secció 1ª del registre de Girona el dia 30 de novembre 2011 amb el número d'inscripció 46418-J/2.

La junta actual està formada per les persones següents: