Sol·licitud d'alta amics dels Manaies de Sant Daniel
Import de la quota anual: 25€

Tots els camps són obligatoris

Les seves dades seran incloses en un fitxer per a la finalitat indicada d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals. Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’ASSOCIACIÓ MANAIES DE SANT DANIEL (Carrer de les Monges, 22 Girona 17007) o a info@manaiesdesantdaniel.cat

D'acord amb la normativa SEPA autoritzo l’ASSOCIACIÓ MANAIES DE SANT DANIEL a presentar al meu banc/caixa els rebuts corresponents a les quotes anuals. Tanmateix autoritzo la meva entitat financera a debitar en el compte indicat a la butlleta, els rebuts que li siguin presentats per l’ASSOCIACIÓ MANAIES DE SANT DANIEL. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.

Autoritzo l’ASSOCIACIÓ MANAIES DE SANT DANIEL que totes les comunicacions tant de caire oficial, legal com informatiu, siguin enviades exclusivament al meu correu electrònic que he fet constar a la butlleta.